1.چرا برای خرید ازسایت راگنو ، می بایست در وبسایت عضویت داشته باشم؟

ثبت نام ( ایجاد حساب کاربری ) در وبسایت راگنو موجب ارایه خدمات مطلوب و سهولت درپیگیری سفارش ها می گردد. تیم پشتیبانی راگنو به تمامی مراحل خرید، از زمان ثبت سفارش تا تحویل آن به مشتری، نظارت مستقیم دارد. در صورت عدم تمایل می توانید پس از خرید اینترنتی، عضویت خود را لغو کنید.